اخبار شرکت

کسب نشان سرآمد

دارنده نشان “سرآمد” صنعت نانهای حجیم و نیمه حجیم بسته بندی سال 1394 بر اساس ارزیابی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی