اخبار شرکت

هجدهمین سالگرد افتتاح نان آوران

هجدهمین سالگرد افتتاح شرکت نان آوران سبوس 22 اردیبهشت ماه سال 1396 هجری شمسی مصادف با 15 شعبان سال 1438 هجری قمری